Center for Research on Improving Decision Making

(CRIDM)

Faculty of Psychology in Wroclaw
SWPS University of Social Sciences and Humanities

ul. Ostrowskiego 30b , 53-238 Wrocław, POLAND

cridm.wroclaw@swps.edu.pl

Centrum Badań nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji

(CRIDM)

Wydział Psychologii we Wrocławiu,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,

ul. Ostrowskiego 30b , 53-238 Wrocław

cridm.wroclaw@swps.edu.pl