First place for the best master thesis.

Ms. Barbara Walas, a student of Agata Sobków Ph.D., won first place for the best master’s thesis at the Faculty of Psychology in Wrocław in the academic year 2021/2022 at the SWPS University. The award was given for the works titled “Czy agresja wśród młodzieży ma związek ze stopniem inteligencji społecznej oraz myślenia refleksyjnego?”

First place and distinction in the Szare Komórki competition

Students cooperating with the CRIDM center were awarded multiple honors in the Szare Komórki competition organized by the Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE). Mr. Paweł Schoepp, a student of prof. Tomasz Zaleśkiewicz, won the first place for the work entitled “Subiektywne definiowanie pojęcia racjonalności w relacji do wybranych aspektów podejmowania decyzji”. Furthermore, Ms Katrzyna Zdybel,…